Department of Strategic Partnership (DSP)

Associate Prof. Dr. Ahmad Naqiyuddin Bakar

Director
Global Strategic Partnership
T | +603 - 55442055
ansbakar@uitm.edu.my

Ts Dr Abdul Halim Abdullah

Head Department of Strategic Partnership

halim472@uitm.edu.my

Vacant

Officer Global Strategic Partnership

Dr Abdul Rauf Abdul Rasam

Coordinator Department of Strategic Partnership

rauf@uitm.edu.my

WEBSITE STATISTICS

 

Users   :   34
Pageviews   :   57154
Hits   :   140059


*data from Awstats in CPanel

Contact Us

UiTM Global
Kompleks Antarabangsa

Universiti Teknologi MARA
40450 Shah Alam
SELANGOR DARUL EHSAN
MALAYSIA

pnc_int@uitm.edu.my

Tel

: (+603) – 5544 1441 / 2008 (Unit Pentadbiran)
: (+603) – 5544 2147 / 5521 1446 (Unit ICTD)
: (+603) – 5544 2190 / 5521 1664 (Unit ISD)
: (+603) – 5518 1142 / 1143 (Kolej Kediaman Kristal)

Fax : (+603) - 5544 2042